Overzicht publicaties

De veiligheidregio en de Omgevingswet

De betekenis van de Omgevingswet op de Veiligheidsregio.

-
286

Kernwaarden omgevingsveiligheid

Vertegenwoordigers vanuit de veiligheidsregio’s kunnen het gebruiken wanneer zij bij overheden (op rijks-, provinciaal- of gemeentelijk niveau) aanschuiven voor advisering over een visie.

-
353

Handboek Omgevingsveiligheid

De handboek is bedoeld voor bestuurders, burgers, gebiedsontwikkelaars en andere deskundigen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, uitvoering en handhaving van omgevingsveiligheidsbeleid.

-
291

Informatie workshop levensreddend handelen

Informatie over de korte, praktische workshop levensreddend handelen (bij grote incidenten) die GHOR IJsselland heeft ontwikkeld. Bedoeld voor burgers. Leren hulp verlenen zonder hulpmiddelen.

301

Geactualiseerde versie van het Landelijk protocol OvD-G 2.0

Geactualiseerde versie van het Landelijk protocol OvD-G 2.0

-
493

Kennis en middelen in ziekenhuizen voor opvang van slachtoffers na stralingsincidenten

Het rapport beschrijft welke kennis en middelen Nederlandse ziekenhuizen momenteel hebben om slachtoffers van stralingsincidenten te kunnen opvangen.

-
533

Programma van eisen LMO van GHOR en GGD

Dit programma geeft aan welke eisen er vanuit de opgeschaalde geneeskundige hulpverlening (GHOR) en de publieke gezondheid (GGD) aan de meldkamer worden gesteld.

-
1189

Implementatie nieuw protocol PVO 1 januari 2016

Het PVO beschrijft hoe operationele teams vanuit verschillende organisaties samenwerken en omgaan met verdachte objecten die gevaarlijke stoffen kunnen bevatten, zoals explosieven of chemicaliën.

-
2708

Kwalificatiedossier HPG 2015

Kwalificatiedossier HPG

-
1057

Kwalificatiedossier HAG 2015

Kwalificatiedossier HAG

-
1051