Overzicht wet & regelgeving

Aanpassing besluit en personeelsbesluit WVR - tranche 1, brief minister VenJ aan 2e Kamer

Aanbiedingsbrief van de minister van VenJ aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal omtrent de aanpassing van het besluit en besluit personeel wet veiligheidsregio's (en bijlagen)

-
580

Advies aanpassing besluiten Wet Veiligheidsregio’s

Het ministerie van V&J is onlangs gestart met het aanpassen van de besluiten, die behoren bij de Wet Veiligheidsregio’s.

-
844

Presentatie Crisisorganisatie bij GGD Nederland | 29 jan 2013

Presentatie over de crisisorganisatie in Nederland en de rol van de GHOR en GGD daarin. Voor vragen kun je contact opnemen met Michiel Hoorweg of Judith van Berkel.

-
1016

Wet Publieke Gezondheid tweede tranche

Per 1 januari 2012 treedt de tweede tranche van de wet publieke gezondheid in werking. Tekst wetswijziging en Memorie van Toelichting bijgevoegd.

-
3975

Wet veiligheidsregio's

De Wet veiligheidsregio's is in werking getreden op 1 oktober 2010 en beschrijft de taak van de GHOR.

-
701