Overzicht wet & regelgeving

Aanpassing besluit en personeelsbesluit WVR - tranche 1, brief minister VenJ aan 2e Kamer

Aanbiedingsbrief van de minister van VenJ aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal omtrent de aanpassing van het besluit en besluit personeel wet veiligheidsregio's (en bijlagen)

544

Advies aanpassing besluiten Wet Veiligheidsregio’s

Het ministerie van V&J is onlangs gestart met het aanpassen van de besluiten, die behoren bij de Wet Veiligheidsregio’s.

805

Presentatie Crisisorganisatie bij GGD Nederland | 29 jan 2013

Presentatie over de crisisorganisatie in Nederland en de rol van de GHOR en GGD daarin. Voor vragen kun je contact opnemen met Michiel Hoorweg of Judith van Berkel.

932

Wet Publieke Gezondheid tweede tranche

Per 1 januari 2012 treedt de tweede tranche van de wet publieke gezondheid in werking. Tekst wetswijziging en Memorie van Toelichting bijgevoegd.

3892

Wet veiligheidsregio's

De Wet veiligheidsregio's is in werking getreden op 1 oktober 2010 en beschrijft de taak van de GHOR.

669