Activiteit

Privacy en gegevensuitwisseling in wijkteams

14 oktober
Tijd: 09:45 tot 16:00
Type: Cursus

De wijkverpleegkundige vertelt over de thuissituatie van mevrouw K, de cliëntondersteuner deelt informatie over het welzijn van mevrouw K en de schuldhulpverlener over haar financiën. Wat mag u eigenlijk weten? En wat deelt u wel en niet met het wijkteam? Waar ligt de grens?

Hoe gaat u om met privacygevoelige informatie? Leer wanneer en welke informatie u met het wijkteam deelt!

Tijdens de landelijke studiedag wordt ingegaan op:

  • Samenwerken binnen de wettelijke kaders van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet
  • Praktische voorbeelden – wat zijn successen en knelpunten rondom privacy in het wijkteam?
  • Handvatten voor het omgaan met privacy in het sociaal domein
  • Het beroepsgeheim in de praktijk 

EXTRA: in de middag kunt u kiezen uit twee verdiepingssessies:

  • A  Informatie delen? – een wegwijzer in samenwerkingsverbanden
  • B  Inzicht in privacy(risico’s) in sociale wijkzorgteam

 Voor het programma en om u voor dit congres in te schrijven , ga naar http://medilex.nl/wijkteams

Bijlagen

  • (739 KB) (Aantal keer gedownload:20)
Geplaatst door:
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.