Overzicht publicaties

Spoorboekje Transformatie JGZ - Samen op Weg

GGD Groningen heeft voor haar (JGZ) medewerkers een spoorboekje gemaakt, waarin de transformatie van de JGZ zichtbaar wordt en vorm krijgt.

-
1157

Raamwerk samenwerking huisartsen-jeugdgezondheidzorg

Dit raamwerk is gemaakt in samenwerking met de huisartsen in utrecht West. Met dit raamwerk gaan individuele jeugdartsen in gesprek met hun huisartsen, met als doel om de samenwerking te versterken.

-
1407

decentralisatie Jeugdzorg en jeugdgezondheidzorg

Dit is de visie notitie van GGD Regio utrecht. Wat is de rol en positie van de jeugdgezondheidszorg in het kader van de transities. Dit document wordt gebruik in diverse overleggen met gemeentes en binnen gemeentelijke werkgroepen.

-
1038

Positie GGD Hollands Noorden in het Sociaal Domein

Een beschrijving van diensten die GGD Hollands Noorden nu aanbiedt en de mogelijkheden daarvan voor het versterken van de transities in het sociaal domein.

-
1099

Brief VNG Jeugdwet aan Tweede Kamer

Brief VNG Jeugdwet aan Tweede Kamer, 3 oktober 2013

-
564

Jeugdwet wettekst

Jeugdwet wettekst, gepubliceerd op 27 juni 2013.

-
578

Jeugdwet memorie van toelichting

Jeugdwet memorie van toelichting, 27 juni 2013

-
1377

KNMG visie: samenhang in medische zorg voor jeugdigen

De broodnodige verbinding tussen jeugdhulp en de medische zorg voor jeugdigen ontbreekt volgens de KNMG. Column en link naar rapport: medische zorg voor jeugdigen.

-
1901

Jeugdwet wettekst

Jeugdwet wettekst, gepubliceerd op 27 juni 2013.

-
691

Presentaties voor gemeentelijke programma-managers 3D, VNG-Rijk

Transitiemanagers en afdelingshoofden kwamen deze maand tien keer bijeen om kennis en ervaring uit te wisselen over de transitie en transformatie van het sociaal domein. Voor wie er niet bij was en voor wie een en ander nog eens wil nalezen: hieronder een

-
3026