Nieuwsbericht

Resto Van Harte brengt mensen bij elkaar

Miranda van Zoest
22 juni 2012 | 1 minuut lezen

De gemeenschappelijke eettafel is bij uitstek de plek om met elkaar in gesprek te gaan en iets te ondernemen. Regelmatig schuift de wijkagent, huisarts, imam of dominee aan om te vertellen over activiteiten in de wijk. Zo brengt Resto VanHarte mensen met elkaar in contact en dynamiek in de wijken. VanHarte zet jaarlijks bijna 100.000 maaltijden op tafel.

De drijvende kracht achter Resto VanHarte zijn de vrijwilligers in de keuken. Aan hen biedt Resto VanHarte inspiratie tot zelfontplooiing en kansen op weg naar een actieve rol in de samenleving. Dankzij hun inzet en de bijdrage van donateurs, de overheid en bedrijven zet Resto.

In onze samenleving zijn verbindende factoren als de kerk, familieverbanden en sociale controle steeds minder vanzelfsprekend. Contact leggen met anderen gaat minder makkelijk dan vroeger. Verschillen in cultuur, religie en generatie zorgen voor een drempel om contact te maken. Resto VanHarte doorbreekt deze trend van sociaal isolement door gasten en vrijwilligers een sociaal netwerk te bieden. Resto VanHarte gelooft dat iedereen gebaat is bij een samenleving waarbij niemand buiten de boot valt. En biedt scholieren, langdurig werklozen en mensen uit de reclassering of re-integratie kansen om weer aan de slag te gaan. Maatschappelijke integratie, participatie en samenhang begint bij de mens zelf, zijn straat en zijn wijk.

Kijk voor meer informatie op de website http://www.restovanharte.nl/

HomeThema'sProfessionals