Overzicht publicaties

Informatieblad doorbraakproject preventie PPD

~ Een gezamenlijke ‘reis’ naar optimale preventie en zorg van PPD~

Heeft u als zorgverlener direct contact met aanstaande en pas bevallen moeders? U kunt dan een belangrijke bijdrage...

-
68

Terugblik Themabijeenkomst Psychosociale Gezondheid op 21 maart 2019

Op 21 maart vond aansluitend aan de vakgroepbijeenkomst een themamiddag over psychosociale gezondheid plaatst. In de bijlagen een terugkoppeling met een sfeerimpressie en de presentaties.

-
68

Brochure depressiepreventie en lokaal gezondheidsbeleid

In deze brochure vindt u diverse best practises van de aanpak depressiepreventie op lokaal niveau. Ook wordt kort het maken van een business case toegelicht.

-
1542

Procesevaluatie LevensLustForLife, een nieuwe aanpak voor mentale fitheid in Utrecht

In 2012 is er gestart met een nieuwe aanpak voor mentale fitheid in Utrecht, LevensLustForLife (LL4L). De unit Epidemiologie & Informatie van de GG&GD is gevraagd het eerste jaar van...

-
1345

Minister Schippers gaat veelbelovende zorginitiatieven intensief volgen

Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over proeftuinen en pilots 'betere zorg met minder kosten'.

-
2585

Samenvatting business case depressiepreventie GGD Zuid-Limburg

Samenvatting van de business case van Jacques Meijers van GGD Zuid-Limburg voor de inzet van een preventieve interventie voor KOPP/KVO-kinderen.

-
1048

Business case depressiepreventie GGD Zuid-Limburg

Jacques Meijers van GGD Zuid-Limburg heeft een business case gemaakt voor de inzet van een preventieve interventie voor KOPP/KVO-kinderen.

-
694

Depressiepreventie jongeren in gemeente Oost Gelre

Rapport naar preventie depressie jongeren en verbeteren toeleiding naar hulp in gemeente Oost Gelre.

-
593

Depressiepreventie jongeren in gemeente Berkelland

 Depressiepreventie jongeren in de gemeente Berkelland  Hoe kan depressie bij jongeren nog beter worden voorkómen?  Hoe kan de toeleiding naar hulp verbeterd worden?

-
486

Informatie over de volwassenmonitor

Als voorbereiding op de innovatiewedstrijd 2013 die als onderwerp 'volwassenen en publiek en private samenwerking' heeft, vind je via onderstaande link alle informatie rondom de monitor. Je...

Wytske Verschoor
-
1724