Overzicht publicaties

Factsheet Waar staan we? 'depressiepreventie aanstaande en pas bevallen moeders'

De factsheet beschrijft kort de resultaten van de enquete die is gehouden onder zorgprofessionals in de geboortezorg. Het geeft een belangrijk inzicht in de stand van zaken rondom de preventie van...

-
38

Rapportage resultaten enquête aanstaande en pas bevallen moeders in Nederland

Het rapport beschrijft de resultaten van de enquête die is uitgezet bij zorgprofessionals in de pre- en postnatale zorg in het kader van het project ‘Depressiepreventie aanstaande en pas...

-
64

Overzicht (preventieve) interventies postpartum depressie

In het overzicht zijn -geordend per doelgroep van preventie- interventies opgenomen die je als professional kunt gebruiken tijdens je consult, in de ondersteuning of begeleiding van aanstaande en...

-
38

Informatieblad doorbraakproject preventie PPD

~ Een gezamenlijke ‘reis’ naar optimale preventie en zorg van PPD~

Heeft u als zorgverlener direct contact met aanstaande en pas bevallen moeders? U kunt dan een belangrijke bijdrage...

-
98

Terugblik Themabijeenkomst Psychosociale Gezondheid op 21 maart 2019

Op 21 maart vond aansluitend aan de vakgroepbijeenkomst een themamiddag over psychosociale gezondheid plaatst. In de bijlagen een terugkoppeling met een sfeerimpressie en de presentaties.

-
80

Brochure depressiepreventie en lokaal gezondheidsbeleid

In deze brochure vindt u diverse best practises van de aanpak depressiepreventie op lokaal niveau. Ook wordt kort het maken van een business case toegelicht.

-
1554

Procesevaluatie LevensLustForLife, een nieuwe aanpak voor mentale fitheid in Utrecht

In 2012 is er gestart met een nieuwe aanpak voor mentale fitheid in Utrecht, LevensLustForLife (LL4L). De unit Epidemiologie & Informatie van de GG&GD is gevraagd het eerste jaar van...

-
1364

Minister Schippers gaat veelbelovende zorginitiatieven intensief volgen

Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over proeftuinen en pilots 'betere zorg met minder kosten'.

-
2616

Samenvatting business case depressiepreventie GGD Zuid-Limburg

Samenvatting van de business case van Jacques Meijers van GGD Zuid-Limburg voor de inzet van een preventieve interventie voor KOPP/KVO-kinderen.

-
1064

Business case depressiepreventie GGD Zuid-Limburg

Jacques Meijers van GGD Zuid-Limburg heeft een business case gemaakt voor de inzet van een preventieve interventie voor KOPP/KVO-kinderen.

-
704