Nieuwsoverzicht

Mooie aanvullingen voor erkende interventies

Loketgezondleven.nl is drie erkende interventies rijker voor doelgroepen waar nog beperkt interventies voor zijn. Het gaat om ‘ProMuscle in...

Mediaoverzicht Kinderopvang van donderdag 14 mei tot en met donderdag 28 mei 2020

BMK: ‘Publiek gefinancierde kinderopvang biedt veel voordelen’ Kinderopvang Totaal, 14 mei 400 klachten van ouders na heropening...

Open Source CBRN document editie 2020-7

Open Source CBRN document editie 2020-7

Online zorg voor Eritrese zwangeren: pilot eind juni van start

Verloskundige Anne Bedaux en co-begeleider Amy Welde Selase starten vanaf 25 juni met online Centering-groepen voor Eritrese zwangeren en...

Interview Sociale Vraagstukken: ‘Eritrese en Syrische vrouwen zijn heel gemotiveerd om aan het werk te gaan’.

Het online tijdschrift Sociale Vraagstukken interviewde Jorien van Treeck over haar onlangs afgeronde en bekroonde masterscriptie: ‘Aan...

Handreiking ‘Ondersteuning voor nieuwkomers in tijden van COVID-19’ beschikbaar

Op 26 maart 2020 werd de Corona Helpdesk voor statushouders ingericht. Arabisch en Tigrinya sprekende vrijwilligers beantwoorden vragen van...

Voor vrouwen met een lage sociaaleconomische status is stoppen met roken extra lastig

Het Trimbos-instituut heeft een richtlijn voor zwangere vrouwen die willen stoppen met roken. Onderzoekers willen deze nu...

18 juni 2020: online GGD-bijeenkomst van GOR/publiek gezondheidsondezoek en PSH

Er leven onder GGD-medewerkers veel vragen over de PSH- en gezondheidsonderzoek aanpak in de volgende fase van de COVID-19 pandemie. Daarom...

Nationaal actieplan zwemveiligheid asielzoekers ondertekend

Om de kans op het aantal verdrinkingen onder asielzoekers te verkleinen, is het Nationaal actieplan zwemveiligheid asielzoekers 2020-2021...

Coronavirus: overzichtsdocument voorlichtingsmaterialen geactualiseerd

Het document voorlichtingsmaterialen over Corona is opnieuw geactualiseerd (versie 27 mei) en aangevuld met onder meer de volgende...

HomeThema'sProfessionals