Overzicht publicaties

Tekening als verslag van de Netwerkdag

Bijgaand de tekening gemaakt door Talitha Driessen van Bureau voor Beeldzaken tijdens de Netwerkdag op 1 februari.

208

Links naar artikelen Jan Latten, spreker tijdens Netwerkdag 1 februari

Onderwerp: links naar artikelen waarop lezing Jan Latten van 1 februari 2018 in Utrecht is...

249

Presentatie Karien Stronks tijdens Netwerkdag 1 februari

Presentatie van Karien Stronks getiteld De opgave voor de publieke gezondheid verandert en dus ook die voor onderzoekers! gehouden op de Netwerkdag voor onderzoekers publieke gezondheid op 1...

262

Presentatie Wilfrid Opheij tijdens Netwerkdag 1 februari

Presentatie van Wilfrid Opheij getiteld Leren samenwerken tussen organisaties gehouden op de Netwerkdag voor onderzoekers publieke gezondheid op 1 februari 2018 te Utrecht.

238

Eindrapport evaluatie gezonde families

Gezonde families is een project waarbij via peers (kwetsbare) allochtone jongeren worden opgespoord en begeleid.

155

Voorlopig programma netwerkdag 1 februari 2018

Voorlopig programma voor de netwerkdag voor onderzoekers publieke gezondheid op 1 februari 2018.

322

Clienervaringsonderzoek Jeugd gemeente Heerde 2017

Rapport met de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Jeugd voor de gemeente Heerde.

191

Clientervaringsonderzoek WMO gemeente Heerde 2016

De gemeente Heerde heeft Evaluatiebureau Publieke Gezondheid gevraagd om het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 voor haar uit te voeren.

232

Monitor Opvang en Beschermd wonen 2015

Dit jaarrapport 2015 bevat cijfers over de daklozenopvang, maatschappelijke opvang en beschermd wonen in de stad Utrecht in 2015. Dit is de eerste keer dat de monitor in deze vorm verschijnt.

424

Gezondheid van oudere migranten in de vier grote steden

Oudere migranten met een niet-westerse achtergrond blijken vaker in een ongunstige lichamelijke en psychosociale gezondheid te verkeren dan hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Op leefgewoonten als...

602