Nieuwsbericht

De noodzaak van inbedding forensische geneeskunde in geneeskundeopleidingen

15 september 2016 | 1 minuut lezen

Iedere arts en specialist, maar ook paramedici en andere hulpverleners kunnen in hun werk te maken krijgen met forensisch geneeskundige aspecten zoals geweld, mishandeling, zedendelicten, natuurlijke en niet-natuurlijke dood. Forensische geneeskunde dient daarom academisch ingebed te worden en de overheid zou dat moeten helpen faciliteren, aldus Udo Reijnders in zijn oratie.

Uitgebreid takenpakket forensisch arts
Forensisch artsen leveren expertise in opdracht van politie en justitie, en ze zijn de vraagbaak voor artsen en specialisten uit andere disciplines als zij vragen hebben over mogelijke zedenmisdrijven, onbegrepen overlijdensgevallen, mishandeling, et cetera. De eerstelijns forensisch arts doet de gemeentelijke lijkschouw als er na het overlijden geen behandelend arts beschikbaar is, levert medische zorg voor arrestanten en gedetineerden, verricht forensisch medisch onderzoek bij verdachten en slachtoffers van geweld en is betrokken bij de forensische lijkschouw na moord, doodslag, dodelijke ongevallen, suïcide en euthanasie.

Aandacht voor en kennis over forensisch geneeskunde in de opleiding
Reijnders betoogt dat er te weinig kennis is over forensisch geneeskundige aspecten, omdat er in de basisopleiding geneeskunde - maar ook in de vervolgopleiding tot specialist - te weinig aandacht aan besteed wordt. Niet-natuurlijke overlijdensgevallen worden daardoor nog te veel gemist, zowel door behandelend artsen en specialisten als door forensisch artsen door het zich onvoldoende houden aan de richtlijnen. Eerder werd al aangegeven dat 75% van de artsen mishandeling niet herkent. En het zal volgens Reijnders niet snel beter worden, want het universitair onderwijs is aan het verarmen; alles moet sneller en korter. Maar omdat bovengenoemde onderwerpen zó frequent voorkomen, zou forensische geneeskunde als verplichte module in de opleidingen opgenomen moeten worden.

Het dienen van maatschappelijk belang
Er worden ook nog steeds veel zaken niet gemeld, terwijl dat volgens de wet wel zou moeten. Forensische geneeskunde is een onderdeel van de publieke gezondheidszorg en heeft een relatie met de overheid zoals de politie, justitie en gemeenten. Daarom ook zou de overheid financiële middelen ter beschikking moeten stellen, omdat het vak een groot maatschappelijk belang dient. Als de overheid niet haar verantwoordelijkheid neemt, zal dat verstrekkende gevolgen hebben en instroom van nieuwe gespecialiseerde forensisch artsen doen stagneren, waardoor deze taken straks niet meer vervuld kunnen worden.

Dhr. prof. dr. U. Reijnders, bijzonder hoogleraar Eerstelijns Forensische Geneeskunde:  Forensische geneeskunde: van individuele toewijding naar erkend specialisme.

Aanwezig zijn bij de oratie op 22 september 2016? 
De deelname is vrij. 
Locatie en tijd? 
​Aula - Oude Lutherse kerk, Singel 411 | 1012 XM Amsterdam om 16.00 uur. 

HomeThema'sProfessionals