Publicatie

Implementatieplan NODO procedure

In juli 2012 wil het ministerie van Veiligheid en Justitie in vijf regio’s starten met de implementatie van de NODO-procedure. In de afgelopen jaren is deze NODO-procedure ontwikkeld en zijn, na het bespreken en aanpassen van de verschillende concept modellen en procedures, eind 2011 en begin 2012 afspraken gemaakt met betrokken partners over de start van de implementatie. De datum van inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving is nog niet definitief vastgesteld (beoogde start in de zomer 2012).

De implementatie zal gefaseerd verlopen. De ervaringen met de eerste regio’s zullen goed gevolgd en geëvalueerd moeten worden zodat ervaringen met de implementatie in de overige gebieden benut kunnen worden. Het doel is om in de zomer (juni-september) in alle regio’s een start te maken met de implementatie zodat in de loop van 2012 in heel Nederland de NODO-procedure is geïmplementeerd. In maart 2012 zal het advies bureau Ernst&Young een notitie opleveren over de kosten van de huidige NODO procedure en werkwijze. Tussen maart en juli 2012 zal een voorstel worden uitgewerkt voor de financiering van de procedure en zal het ministerie van V&J in overleg treden met de vijf ziekenhuizen.

Bij de NODO-procedure zijn veel organisaties en professionals betrokken. Met al deze organisaties en professionals dienen goede afspraken te worden gemaakt. Ook dienen deze organisaties betrokken te worden bij de implementatie van de praktische werkwijze en de aansluiting daarvan op de landelijke structuren.

Details

Geplaatst op: 10 april 2012
Geplaatst door:
Auteur: GGD Nederland
Jaar van uitgave: 2012
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.