Publicatie

Nieuwsberichten project implementatie NODO

Op uitnodiging van het ministerie van V&J heeft GGD Nederland een projectvoorstel ingediend voor de implementatiebegeleiding van de NODO procedure. Recent heeft het Ministerie V&JGGD Nederland de opdracht gegeven de implementatie ter hand te nemen. Het project duurt tot eind 2012. In een bestuurlijk overleg  op 22 februari  jl. is door staatssecretaris Teeven de NODO procedure en werkwijze  vastgesteld. Alle bestuurlijke vertegenwoordigers van de uitvoerende partijen waren hierbij aanwezig, met uitzondering van het OM en de raad voor de rechtspraak. V&J heeft GGD Nederland verzocht in overleg te treden met OM en Raad voor de Rechtspraak als onderdeel van de implementatie, omdat de NODO-procedure voor zowel OM als de kinderrechters implicaties heeft. Het Projectplan NODO implementatie en de vastgestelde NODO procedure zijn te vinden op GGD Kennisnet. GGD Nederland is thans bezig met de inrichting van het project, waarbij rekening moet worden gehouden met een aantal onzekerheden. Via dit nieuwsbericht willen wij de betrokken beroepsgroepen en organisaties informeren over de inrichting en  voortgang  van het project. Inzet is partijen regelmatig te informeren over de voortgang van het project.

Details

Geplaatst op: 2 mei 2012
Geplaatst door:
Auteur: J. Doosje
Uitgever: GGD Nederland
Jaar van uitgave: 2012
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.