Nieuwsoverzicht

Fietsen in Rotterdam

Fietsen is gezond en brengt je in beweging. Letterlijk in beweging maar ook sociaal in beweging. Elly van Kooten DPG Rotterdam-Rijnmond is een warm voorstander van meer fietsgebruik om zo onder...

577

Inzicht in sociaaleconomische gezondheidsverschillen op wijkniveau

Op de site waarstaatjegemeente.nl is nu ook het thema Gezondheidsverschillen beschikbaar. 

569

Brede bijeenkomst WMO-toezichthouders 6 december 2016

GGD GHOR Nederland organiseert op dinsdag 6 december a.s. een brede bijeenkomst voor de WMO-toezichthouders. Deze bijeenkomst stellen we niet alleen open voor de GGD-toezichthouders, maar ook voor...

508

Rotterdam vitale stad

Rotterdam wil een vitale stad zijn met vitale burgers. Hoe? Dat staat in de nota ‘Rotterdam Vitale stad’. Gezondheid en vitaliteit maken het makkelijker werk te vinden en te behouden,...

853

nieuwe ronde Gezonde Toekomst Dichterbij van Fonds Nuts Ohra

Gezonde Toekomst Dichterbij opent derde subsidieronde voor gezondheidsprojecten rond overmatig alcoholgebruik en roken Amsterdam, 10 mei 2016 –  Op 10 mei opent het programma Gezonde...

1627

Volksgezondheid Toekomst Verkenning GGD Brabant Zuidoost online!

Het eerste rapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning van de GGD Brabant-Zuidoost staat online!

974

provincie Noord-Brabant analyseert gemeentelijke gezondheidsnota's

De provincie Noord-Brabant heeft de gemeentelijke gezondheidsnota's geanalyseerd. De conclusie is dat de gemeentelijke nota’s gezondheidsbeleid niet voldoen aan de wettelijke vereisten. In de...

877

kamerbrief landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019

De komende jaren blijft het kabinet onverminderd inzetten op het bevorderen van gezondheid van mensen waarbij preventie, gezondheidsbescherming, het verminderen van gezondheidsverschillen en een...

1538

Nieuwe rijksnota Volksgezondheid verschijnt najaar 2015

De minister van VWS publiceert vierjaarlijks een landelijke nota Volksgezondheid. Gemeentelijke beleidsnota’s worden geacht de hoofdlijnen van deze nota te gebruiken als input voor hun lokale...

2076