Overzicht publicaties

Regionale Handreiking Gezondheidsbeleid Hollands Midden

Regionale handreiking gezondheidsbeleid Hollands Midden

Op 20 september 2016 is in het regionaal ambtelijk overleg tussen gemeenten en GGD HM de Regionale handreiking gezondheidsbeleid Hollands...

-
394

Beleidsnota Gezondheid Amersfoort 2017-2022 & Uitvoeringskader en Infographic

In mei 2017 heeft de gemeenteraad het bijgevoegde nieuwe gezondheidsbeleid vastgesteld.

-
698

Gezond opgroeien in de gemeente Zutphen : onderzoek naar een gezond opgroeiklimaat van jonge gezinnen in de gemeente Zutphen

De gemeente Zutphen vindt het belangrijk dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen, gezond kan opgroeien en waar ouders zich ondersteund voelen in het opvoeden van hun kinderen.

-
443

Met elkaar, voor elkaar. Monitor en Evaluatie Sociaal domein Doetinchem

Dit evaluatieonderzoek is uitgevoerd in opdracht van dhr. G. Verbeek, regisseur sociaal domein bij de gemeente Doetinchem.
In dit rapport worden de resultaten beschreven van een
onderzoek naar de doel

-
719

Nota gemeente Tytsjerksteradiel

Fryslân, nota gemeente Tytsjerksteradiel Gezondheid is van iedereen

Marja Bouwmeester
-
900

Nota gemeente Súdwest-Fryslân

Nota van de gemeente Súdwest-Fryslân

Marja Bouwmeester
-
790

Fryslan - De Friese Meren - Nota Gezondheidsbeleid 2014-2017

Dit is de nota van de gemeente De Friese Meren.

Marja Bouwmeester
-
945

Fryslan - Leeuwarderadeel - Nota Gezondheidsbeleid 2014-2017

Dit is de nota van de gemeente Leeuwarderadeel.

Marja Bouwmeester
-
662

Gezondheidsbeleid in Zaanstreek-Waterland, factsheet april 2014

In deze factsheet is samengevat welke thema’s naar voren komen in de huidige, derde generatienota’s van Zaanstad, Edam-Volendam, Purmerend, Waterland en Zeevang (de overige 4 nota’s waren...

-
524

Lokaal gezondheidsbeleid 2014-2017 Gemeente Lopik

Nota lokaal gezondheidsbeleid 2014-2017 Gemeente Lopik

-
649