Overzicht publicaties

Handboek GES

Met de Gezondheidseffectscreening (GES) krijgt een gemeente vooraf inzicht in de factoren die van invloed zijn op de gezondheid van de (toekomstige) bewoners. Het handboek beschrijft de methodiek.

-
1241

Milieu en gezondheid op de kaart

Gezondheidseffectscreening (GES) brengt de omvang en ernst van milieu- en gezondheidsproblemen in beeld.

-
1079

Gezondheid in verkenningen

Een handreiking voor gezondheid in verkenningen op basis van de GES-methode, september 2011

-
1067

Beoordelingskader Gezondheid en Milieu Intensieve veehouderijg

Beoordelingskader Gezondheid en Milieu Intensieve veehouderij.

-
2946

Factsheet GES - april 2013

in april 2013 is een GES fatsheet tot stand gekomen; zie bijlage.

Wytske Verschoor
-
1021

Gezondheidseffectscreening; gezondheid en milieu in ruimtelijke planvorming

In opdracht van de ministeries van VWS en Infrastructuur en Milieu is de Gezondheidseffectscreening (GES) ontwikkeld, een kwantitatieve methodiek om lokale gezondheidseffecten van stedelijke...

-
5220

Luchthaven Schiphol en gezondheidseffecten in de leefomgeving

Literatuuronderzoek van de GGD Amsterdam naar de gezondheidseffecten van verkeerslawaai en luchtverontreinging in de omgeving van Schiphol.

-
1535

Dordrecht - Crabbehof_dec08_gezondheidsprofiel

Dordrecht - Crabbehof_dec08_gezondheidsprofiel
Zoeknummer: 55690

-
1657

Gebruik Checklist GES voor herstructureringsplan EWR/Slachthuisterrein Leiden, 2003

De gemeente Leiden heeft onder begeleiding van het RIVM en de NSPOH de checklist GezondheidsEffectScreening (cGES) toegepast. Het gebruik van de cGES vond plaats in het kader van het project...

-
1725

GezondheidsEffectScreening (GES) Transportcentrum Schelluinen-West, gemeente Giessenlanden, 2004

De gemeente Giessenlanden geeft de GGD Zuid-Holland Zuid in 2004 opdracht tot het uitvoeren van een gezondheidseffectscreening (GES) van de kern Schelluinen naar aanleiding van de voorgenomen...

-
1389