Publicatie

Beoordelingskader Gezondheid en Milieu Intensieve veehouderijg

Eind 2012 verscheen een advies van de Gezondheidsraad waarin wordt geadviseerd het beoordelingskader te gebruiken om op lokaal niveau de verschillende aspecten met belanghebbende partijen te kunnen afwegen en zo beleidsmatig een kwantitatief toetsingskader te kunnen opstellen. Het in 2011 in grote lijnen ingevulde beoordelingskader werd aangevuld, geactualiseerd en voorgelegd aan deskundigen. Het aldus ingevulde beoordelingskader werd op twee workshops besproken. Dit leidde tot enkele aanvullingen van het beoordelingskader. Het ingevulde Beoordelingskader Gezondheid en Milieu intensieve veehouderijen kan zowel op lokaal als op regionaal niveau worden gebruikt om een visie te ontwikkelen over op welke wijze gezondheid meegewogen kan worden in de besluitvorming rondom de ontwikkeling van (intensieve) veehouderij.

De vragen in het beoordelingskader zijn ingevuld op landelijk niveau. Als het beoordelingskader op lokaal of regionaal niveau wordt gebruikt, kunnen enkele vragen, zoals hoeveel mensen worden blootgesteld of welke maatregelen zijn te nemen, voor de lokale of regionale situatie worden ingevuld. Dit beoordelingskader geeft de stand weer van de kennis van begin 2013. Bij gebruik van het beoordelingskader wordt geadviseerd om na te gaan of er aspecten geactualiseerd moeten worden.

Details

Geplaatst op: 15 augustus 2013
Geplaatst door:
Auteur: Renske Nijdam en Tilly Fast
Uitgever: GGD GMV en Fastadvies
Jaar van uitgave: 2013
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.