Nieuwsbericht

Het nieuwe stookseizoen staat weer voor deur

Op 5 september 2011 geplaatst door

Vanaf september trekken GGD’en er weer op uit om basisscholen in het kader van het bewustwordingsprogramma binnenmilieu basisscholen te bezoeken. Een gezonde omgeving is voor iedereen van groot belang. Met het bewustwordingsprogramma wordt het belang van een gezond klimaat op school onder de aandacht gebracht. Ook informeert de GGD gratis hoe u de school met eenvoudige maatregelen snel een stuk gezonder kunt maken.

Waarom een bewustwordingsprogramma binnenmilieu?
Een gezonde omgeving is voor iedereen van groot belang. Zeker voor kinderen. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de kwaliteit van het binnenmilieu in scholen veel te wensen overlaat. Dat kan leiden tot gezondheidsklachten, luchtweginfecties en oogirritatie, maar ook tot gebrek aan concentratie en onnodige vermoeidheid.

Waar bestaat het bewustwordingsprogramma uit?
Op één dag wordt het binnenmilieu op uw school onderzocht en krijgt u na afloop van het (gratis) bezoek:
• een ventilatieadvies op maat,
• een CO2 meter
• €1500 euro om vrij te besteden aan maatregelen die ten goede komen van het binnenmilieu.

Hoeveel scholen kunnen hieraan deelnemen?
Met het ministerie van I&M en OC&W is afgesproken dat binnen een periode van vijf jaar elke basisschool met natuurlijke ventilatie door de GGD wordt bezocht volgens de ééndagsmethode. Het project loopt nog tot en met 2013.

Ook een gezonder binnenmilieu?
U kunt bij de GGD meer informatie inwinnen over de ééndagsmethode en maatregelen voor een gezond binnenmilieu. Raadplaag de website van de GGD voor de adressen. Ook zijn diverse lespakketten samengesteld om met de leerlingen hier aandacht aan te besteden, zoals ‘Buitenlucht, kom je binnen spelen?' en het digitaal lespakket van Energieke Scholen.

Meer informatie?
Voor informatie over energiebesparing in combinatie met verbetering van het binnenmilieu kunt u terecht bij het Frisse Scholenproject van Agentschap NL.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.