Overzicht publicaties

Onderzoek GGD Amsterdam naar asbestinventarisatie door scholen

GGD Amsterdam heeft, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het onderzoek ‘inzicht stand van zaken asbestinventarisaties scholen’ uitgevoerd. Uit het onderzoek...

-
1251

Advertentie themacertificaat Milieu en natuur

Advertentie voor het themacertificaat Milieu en natuur van het vignet Gezonde School. 

-
547

Samenvatting Evaluatie Bewustwordingsproject Binnenmilieu Basisscholen

Samenvatting van de evaluatie van het Bewustwordingsproject Binnenmilieu Basisscholen, uitgevoerd door onderzoeksbureau Pallas

-
1285

Evaluatie Bewustwordingsproject Binnenmilieu Basisscholen

Uit de evaluatie van het Bewustwordingsproject Binnenmilieu Basisscholen blijkt dat dit project een succes was. Dat is goed nieuws! Goede luchtkwaliteit in schoolgebouwen is belangrijk voor de...

-
981

Flyer digitale toolkit milieu

Met behulp van de flyer worden scholen op een attractieve manier geïnformeerd over de digitale toolkit milieu.

-
1000

Beeldkaart 'Een frisse klas' voor natuurlijk geventileerde basisscholen

De GGD beeldkaart 'Een frisse klas' is een handig hulpmiddel voor leerkrachten in een natuurlijk geventileerde klas. Op de beeldkaart staan praktische tips om een frisse klas te realiseren.

-
1063

Beeldkaart 'Een frisse klas' voor mechanisch geventileerde basisscholen

De GGD beeldkaart 'Een frisse klas' is een handig hulpmiddel voor leerkrachten in een mechanisch geventileerde klas. Op de beeldkaart staan praktische tips om een frisse klas te realiseren.

-
1099

Beeldkaart 'Een frisse klas' voor basisscholen met balansventilatie

De GGD beeldkaart 'Een frisse klas' is een handig hulpmiddel voor leerkrachten in een klas met balansventilatie. Op de beeldkaart staan praktische tips om een frisse klas te realiseren.

-
804

Folder 'Een frisse school begint in de klas'

De folder 'Een frisse school begint in de klas' biedt (toekomstige) leerkrachten en schooldirecteuren informatie over het belang van een gezond binnenmilieu in de klas. Daarnaast biedt de folder...

-
1124

Koersen op een gezonde leefomgeving: spoorboekje gezondheid en milieu 2012-2013

Gezondheid en Milieu is een wezenlijk onderdeel van de publieke gezondheidszorg. Vanuit de Wet publieke gezondheid is de GGD belast met het uitvoeren van taken voor de gemeente. Gezondheid en...

-
3227