Overzicht publicaties

Belevingsonderzoek bij omwonenden vliegveld Eindhoven 2018-2019

Eind 2018 heeft de GGD Brabant-Zuidoost opnieuw een belevingsonderzoek uitgevoerd bij omwonenden van vliegveld Eindhoven. Dit is gedaan in opdracht van dhr. Pieter van Geel, onafhankelijk...

-
139

2018.06.07 Overzicht gevoelige bestemmingenbeleid WG Lucht

Overzicht van gemeenten met aanvullend beleid om nieuwe gevoelige bestemmingen niet te lokaliseren nabij drukke wegen

-
248

Reactie GGD op RIVM rapport 'Ex ante evaluatie lokaal beleid aanpak diffuus bodemlood' - Update 15 maart 2018

De GGD werkgroep bodem beschrijft enkele aandachtspunten bij het RIVM rapport 'Ex ante evaluatie lokaal beleid aanpak diffuus bodemlood', die gemeentes en provincies kunnen meenemen in hun beleid.

-
543

Handreiking gehoorschade jongeren bij festival- en uitgaansbezoek (augustus 2017)

Update van de handreiking uit 2013. Opgesteld door werkgroep geluid van de vakgroep milieu en gezondheid, maar mogelijk ook bruikbaar voor andere vakgebieden en partners.

-
474

Factsheet Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS)

De Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) is een operationele GGD functie. De GAGS kan worden ingezet tijdens incidenten waarbij (vermoedelijk) gevaarlijke (CBRN) stoffen betrokken...

-
815

Kwantificeren van de gezondheidsschade door luchtverontreiniging voor GGD-en

Methode om de ziektelast door luchtverontreiniging te berekenen

-
898

Factsheet Asbest en risico's voor de gezondheid

Folder over asbest is voor burgers

-
670

Handreiking Elektrogevoeligheid

De handreiking elektrogevoeligheid voor GGD medewerkers geeft tips over het omgaan met elektrogevoeligen

-
3097

GGD-advies: omgaan met onzekerheden t.a.v. kunstgras met rubbergranulaat V0.6

GGD-advies: omgaan met onzekerheden t.a.v. kunstgras met rubbergranulaat
Versie 15 november 2016 V0.6

-
791

Internetconsultatie aanvullingswet Geluid - GGD Werkgroep geluid

De GGD werkgroep Geluid heeft op 17 mei een inhoudelijke reactie gegeven op de Aanvullingswet geluid. Dit spoor loopt parallel met de invoering van de Omgevingswet.

-
583