Overzicht publicaties

Verslag conferentie "Gezondheid en Armoede"

Op 11 mei 2017 vond Regionale Conferentie  “Gezondheid en Armoede” plaats voor alle gemeenten in de regio HM. Hierin stond het belang van samenhang in de aanpak van financiële problemen  en...

-
334

Indicatorenlijst 'Gezond in..' voor wijkaanpak gezondheidsachterstanden

Ongeveer 680 wijken verdeeld over 164 gemeenten worden de komende jaren ondersteund via het programma ‘Gezond in…’ om de gezondheidsachterstanden te verkleinen. De gemeenten kunnen gebruik...

-
918

Verzekerd bewegen met een minimum inkomen

Hoe kunnen minima gemotiveerd worden om gezonder te leven? Welke rol speelt de afdeling Werk en Inkomen (voorheen sociale dienst) hierin?

-
2937

Gemeenten moeten investeren in gezondheid vluchtelingen (column Simone Goosen in Binnenlands Bestuur)

Gemeenten, rijk en verzekeraars moeten meer investeren in de gezondheid van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Daarvoor pleit Simone Goosen in haar column in Binnenlands Bestuur.

-
3014

Fonds Nuts Ohra Symposium 13 november: ‘Zorg voor kansen’

Voor veel mensen zijn gezondheid en kwaliteit van leven niet vanzelfsprekend. Wij richten ons op jongeren met een chronische ziekte, alleenstaande ouderen met één of meer beperkingen, kansarme...

-
736

Gezond in de stad - lijst van gemeenten voor doeluitkering GIDS, septembercirculaire 2014

In de septembercirculaire is een lijst opgenomen met deels nieuwe gemeenten die in aanmerking komen voor de doeluitkering GIDS (Gezond in de stad). De septembercirculaire 2014...

-
1760

stimuleringsprogramma 'Gezond in' gestart 19-6-2014

op 19 juni is het stimuleringsprogramma 'Gezond in...' van start gegaan voor gemeenten met wijken met een lage ses-score. Bijgevoegd de presentatie van VWS en Pharos.

-
698

brief Pharos aan gemeenten 28 augustus 2014

Informatie aan gemeenten over stimuleringsprogramma 'Gezond in...'

-
646

Stimuleringsprogramma Gezond in de Stad, brief VWS 9 mei 2014

Tijdens het nota-overleg in de Tweede Kamer over het programma op 27 januari 2014 heeft de Staatssecretaris van VWS aangekondigd dat er in 2014 een landelijk stimuleringsprogramma gestart...

-
2568

collectiviteiten voor minima (gemeentepolissen) en preventie

Op dinsdag 10 september hebben we een informatieve bijeenkomst gehad over de collectieve zorgverzekering voor de minima. Deze bijeenkomst is georganiseerd door GGD Nederland, Sportkracht12 en...

-
2228