Nieuwsbericht

Ontwikkeling noodhulpteams

Op 7 april 2015 geplaatst door

Binnen het GGB-model nemen noodhulpteams van het Rode Kruis de zorg voor lichtgewonde (T3) slachtoffers bij grootschalige incidenten op zich. Door de inzet van deze vrijwillige hulpverleners, kan ambulancepersoneel zich richten op zwaargewonden (T1 en T2 slachtoffers). De werving voor het bemensen van de noodhulpteams door het Rode Kruis is momenteel in volle gang. Intern zijn de Sigma-leden geïnformeerd over de nieuwe rol die zij binnen het GGB-model kunnen vervullen, daarnaast worden evenementhulpvrijwilligers benaderd om deel te nemen aan de noodhulpteams.

Op 1 april is de externe landelijke werving voor de noodhulpteams gestart. Het Rode Kruis plaatst in dit kader berichten op haar website en sociale media, ook vinden verschillende lokale en regionale acties plaats. Met een persbericht wordt daarnaast de landelijke pers geïnformeerd dat het Rode Kruis op zoek is naar vrijwilligers. Voor de werving van OGS-chauffeurs (optische en geluidssignalen) voor het besturen van de nieuwe noodhulpvoertuigen zal het Rode Kruis de hulpverleningsdiensten benaderen.

Parallel aan de ontwikkeling van de noodhulpteams werken de districten van het Rode Kruis aan de implementatie van GGB op decentraal niveau. Hiervoor hebben zij districtsplannen opgesteld die in veel gevallen zijn afgestemd met de betreffende GHOR en Regionale Ambulancevoorziening (RAV). In de regio’s waar dit nog niet gebeurd is, wordt hier de komende weken aandacht aan besteed. Diverse regio’s hebben inmiddels goede ervaringen met een lokale stuurgroep GGB, waarin de veiligheidsregio, het Rode Kruis en de RAV hun implementatieactiviteiten op elkaar afstemmen. 

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Opleidingscoordinator

Ik verbaas me er over dat in dit bericht de T3 slachtoffers licht gewond genoemd worden. Volgens de MIMMS zijn de T3 slachtoffers niet licht gewond maar, minder ernstig gewonde slachtoffers van wie de behandeling zonder gevaar uitgesteld kan worden. Het blijven echter slachtoffers waarvan de conditie plotseling kan verslechteren. Flitsincidenten hebben hier genoeg voorbeelden van laten zien. Vanuit die optiek lijkt het mij niet wenselijk dat de zorg voor de T3 slachtoffers een taak wordt van de noodhulpteams van het NRK. Die verantwoordelijkheid hoort bij de RAV te liggen die als zorginstelling deze verantwoordelijkheid ook wettelijk heeft.
Jan v.d. Heide
Veiligheidsregio Friesland

Beleidsmedewerker MOTO

In reactie op Jan van der Heide:

Inderdaad is bij incidenten in het verleden gebleken dat de classificatie T3 niet betekent dat er niets aan de hand is. De eerste snelle triage bij een groot incident zal, zo hebben we geleerd, moeten leiden tot een heroverweging in de volgende fase. Wat is er dan beter dan dat T3 s.o. onder supervisie wordt gesteld van mensen die enig inzicht hebben verworven in het beoordelen van de ernst van de situatie.

Feitelijk is deze situatie niet anders dan wanneer een EHBO-opgeleide burger een gewonde op straat of bij een vereniging helpt. Waarbij de EHBO-er tot de conclusie kan komen dat professionele hulp benodigd is. Vervolgens ook als zodanig handelt en de huisarts ingeschakelt of 1-1-2 belt.

Mvg,

Jan Muntjewerf.

NHT-lid Rode Kruis district Brabant-Zuidoost, Evenementenhulpverlener, Motard-chauffeur RK Medische Dienst, aspirant-lid RK Bevolkings Zorg

Als u de presentaties van het GGB model bestudeert zult u lezen dat elk NHT onder de directe leiding van GHOR werkzaam is met een zorgprofessional als directe leidinggevende. Zowel in de warme fase (triage) als ook daarna. De praktijk heeft uitgewezen dat een T3-status soms snel kan veranderen. NHT leden worden getraind om in alle situaties adequaat te kunnen reageren en te handelen (BLS). Waarbij de huidige methodiek van de RAV/GGD voor snelle S.O. overdracht wordt aangehouden om in het veld de zorgprofessionals snel en efficient aan de slag te kunnen laten en waar nodig te kunnen ondersteunen en hen te ontlasten. Een dergelijke situatie zie je nu tijdens grote evenementen reeds. Vandaar dat de basis van het NHT dan ook bestaat uit minimaal ervaren Evenementen Hulpverleners met het daarbij passende stevige opleidingentraject. 

Organisatie: GHOR Kennemerland
Functie: Beleidsmedewerker MOTO
Organisatie: GGD Flevoland, bureau GHOR
Functie: Specialist Ketenzorg
Organisatie: GHOR Fryslân
Functie: Opleidingscoordinator
Organisatie: Rode Kruis
Functie: NHT-lid Rode Kruis district Brabant-Zuidoost, Evenementenhulpverlener, Motard-chauffeur RK Medische Dienst, aspirant-lid RK Bevolkings Zorg