Nieuwsbericht

Uitnodiging PSH Kenniskring RIVM 4 februari 2013

Wytske Verschoor
3 januari 2013 | 1 minuut lezen

Op de valreep van 2012 wil ik jullie mede namens de Programmacommissie graag de data meedelen waarop in 2013 de Kenniskring PSH zal plaatsvinden en de voorlopige invulling van het programma. Tevens wordt in deze mail de 'Conferentie PSH'  aangekondigd

Maandag 4 februari, 10.00 - 13.00 (aansluitend lunch), locatie RIVM
Thema: "Kennis"
Onderwerp: De inzet van websites als nazorginstrument
        - Spreker 1: Rob Sardemann (Slachtofferhulp NL) & Josée Netten (Stichting Arq/Impact): IVC's als interventieinstrument: good practices and lessons learned (oa. IVC tripoli)
        - Spreker 2: Corné Versluis (Echoes Online): wat staat er allemaal online paraat, welke samenwerkingsverbanden zijn er voor de GGD
        - Spreker 3: Lokale ervaringen (spreker(s) nog niet bekend)
Begin januari volgt het definitieve programma

Maandag 17 juni, 10.00 - 13.00, locatie RIVM
Thema: "Casuïstiek"
Onderwerp: Milieu (MMK) incidenten en de rol van PSH
Mogelijke uitwerking:        
        - Spreker 1: Groepsziekte, psychische of medische oorzaak? (bv. Kaaiman-incident 2007)
        - Spreker 2: Communicatie en risicofactoren - het psychische effect van 'mogelijke' blootstelling
        - Spreker 3: Maatschappelijke onrust na milieu-incidenten, hoe (advies over) gezondheidsonderzoek kan helpen

Maandag 28 oktober, hele dag
Conferentie PSH (voorlopige titel)
In plaats van een Kenniskring met als thema "Samenwerking" wordt door RIVM en Stichting Arq een brede Conferentie PSH georganiseerd!
Op deze dag wordt in ieder geval de herziene richtlijn vroegtijdige interventies gepresenteerd, inclusief GGD Handelingsperspectieven en er zal ook uitgebreid aandacht zijn voor de samenwerking met alle ketenpartners. Naast een plenair deel worden er dan ook heel veel workshops georganiseerd. Voor deze dag wordt een brede doelgroep uitgenodigd, waaronder gemeenten, SH, GGZ en MW instellingen, veiligheidsregio's en uiteraard de GGD'en.

Wij hopen dat de Kenniskring PSH komend jaar net zo'n succes wordt als in 2012.
Prettige feestdagen en tot ziens in 2013.

Joost van der Ree
Coördinator Nazorg
Centrum Gezondheid en Milieu/RIVM

Wil je je aanmelden voor de bijeenkomst, stuur dan een email naar cgm@rivm.nl

 

HomeThema'sProfessionals