Overzicht publicaties

GROP-OTO Plan GGD Amsterdam

Dit plan omvat de OTO-beleidsuitgangspunten en de concrete activiteiten voor 2011-2013.

1442

GGD Rampenopvangplan Flevoland

Het GGD Rampenopvangplan Flevoland versie 2.0.

1129

GGD Rampen Opvang Plan GGD Amsterdam

Het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) betreft een structuur met daarin de beslismomenten en logistieke vereisten in het geval een gebeurtenis of incident niet langer door GGD clusters binnen de...

1796

Factsheet Wet Publieke Gezondheid

Factsheet over de Wet publieke gezondheid in relatie tot de Wet veiligheidregio's.

3239

Overdrachtdossier GAGS versie 27 mei 2011 akkoord ALV

Overdrachtdossier GAGS versie 27 mei 2011 akkoord ALV

658

Toelichting Modelconvenant PG akkoord ALV

Toelichting Modelconvenant PG akkoord ALV

525

Modelconvenant PG akkoord ALV

Modelconvenant PG akkoord ALV

1917

OTO-plan en Rampenopvangplan 2010-2011 GGD Flevoland

De GGD Flevoland heeft een belangrijke taak in de publieke gezondheidszorg en bereidt zich daarom voor op de gevolgen van een ramp voor de burgers en getroffenen in Flevoland.
In februari 2010 is...

657

GGD Rampen Opvang Plan GGD Zuid-Holland Zuid 2010-2012, voor de interne organisatie

Het GROP omschrijft de interne organisatie vanaf de melding van een crisis tot en met de
beslissing van afschaling en nazorg. Het plan is bedoeld om alle betrokken afdelingen en
functionarissen...

579

Van pandemie tot bioterrorisme

Artikel van drie onderzoekers in het tijdschrift Medisch Contact over de voorbereiding op 'besmettingsrampen'.

Zoeknummer: 50932

474