Overzicht publicaties

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises

Convenant tussen ministerie van VWS, vijf zorgkoepels en GHOR Nederland over de besteding van extra gelden voor opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en...

-
572

Contactpersonen bij traumacentra

Overzicht met contactgegevens van de contactpersonen bij de traumacentra.

Zoeknummer: 50951

-
486

Brief VWS aan traumacentra/ROAZ

Brief van het ministerie van VWS aan de raden van bestuur van de traumacentra over het convenant opleiden, trainen en oefenen.

Zoeknummer: 50058

-
499

Fact sheet Wpg in relatie tot de Wvr

Per 1 januari 2012 treedt de wetswijziging Wpg 2e tranche in werking. In de fact sheet een toelichting op de belangrijkste gevolgen.

Zoeknummer: 56583

-
399

Territoriale congruentie GGD'en aan de Veiligheidsregio's

De Minister van VWS heeft recent een brief aan de Tweede Kamer gezonden inzake de territoriale congruentie van de GGDen aan de Veiligheidsregios.

Zoeknummer: 49833

-
512