Wet & regelgeving

Wet veiligheidsregio's (Wvr)

Wet van 11 februari 2010, houdende bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening. Betreft deeplink naar actuele wettekst. http://wetten.overheid.nl/BWBR0027466

Details

Type: Wet
Geplaatst op: 7 juli 2011
Geplaatst door:
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.