Nieuwsbericht

Jaarverslag RAC/COM 2009 - 2010

24 augustus 2011 | 1 minuut lezen

In juni 2011 is het jaarverslag 2009 - 2010 verschenen. In het jaarverslag wordt gekeken naar de uitgevoerde activiteiten en resultaten. Diverse regionale activiteiten worden kort toegelicht en er wordt een korte vooruitblik op de komende jaren gegeven.

De regionale artsen-consulent ondersteunen de infectieziektebestrijding bij de GGD’en door de samenwerking te faciliteren tussen de twee belangrijkste factoren binnen de bestrijding: de GGD en het medisch microbiologisch laboratorium. Ook zetten zij zich in voor het structureel beschikbaar maken van budget voor diagnostiek in het kader van de bestrijding en voor een regionaal projectbudget voor lokale verbeter- en ondersteuningsprojecten.

Zie voor meer informatie: www.rivm.nl/rac

Contact: Hans van den Kerkhof, RIVM, Hans.van.den.Kerkhof@rivm.nl

HomeThema'sProfessionals