Overzicht publicaties

Ook aan 't GGD bureau, ten strijde tegen de BRMO | Eindpaper & Implementatieplan LCI richtlijn BRMO

Een onderzoek en analyse van de beïnvloedende factoren t.b.v. de implementatie van de LCI richtlijn BRMO binnen GGD'en. De aanbevelingen zijn verwerkt in een separaat implementatieplan

Katja Jansen-van der Meiden
-
530

Inventarisaties Ebola

In het najaar van 2014 zijn twee inventarisaties gehouden over ebola, betreffende GGD'en en perifere ziekenhuizen en huisartsenposten. De resultaten zijn gedeeld met de DPG'en, IGZ, RIVM...

-
527

Verkenning toezicht bij GGD, rapport van Lysias

In opdracht van het ministerie van VWS heeft Lysias Advies in de eerste helft van 2015 een verkenning uitgevoerd hoe de pijler ‘toezicht houden’ in praktijk wordt ingevuld en met welke...

-
3267

Infectiepreventie op orde in je GGD regio: handleiding voor GGD'en

Handleiding voor GGD'en voor het opzetten van een project Versterking infectiepreventiebeleid bij zorginstellingen in de eigen regio.

-
1136

Productenboek voor verbeteringen in de communicatie met huisartsen

Een twaalftal praktische maatregelen, die de communicatie met huisartsen moderniseren en verbeteren,
bruikbaar voor organisaties die veel met huisartsen samenwerken.

-
807

Mindmaps drinkwaterincidenten en infectieziekten

De twee mindmaps beschrijven de bestuurlijke aspecten bij drinkwaterincidenten en bij infectieziekten.

-
1897

De lasten van de lusten: evaluatie subsidieregeling ASG

In opdracht van de Directie Publieke Gezondheid van het ministerie van VWS heeft Andersson Elffers Felix (AEF) de ASG geëvalueerd.

-
3006

Kwartaalbericht Indicatoren Publieke Gezondheid - nr. 21 - augustus 2013

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in juli 2013 een Kwartaalbericht indicatoren publieke gezondheidzorg (nr. 21) geschreven om de GGD'en te informeren over de nieuwe koers van de inspectie...

-
2233

NZA Tarieflijst eerstelijnsdiagnostiek 1 jan. 2013

NZA tarieflijst eerstelijnsdiagnostiek

-
2211