Document

Productenboek voor verbeteringen in de communicatie met huisartsen

13 mei 2015 | 1 minuut lezen

Dit productenboek is ontstaan uit een verbetertraject van de GGD-afdelingen Infectieziektebestrijding in Zuid-Holland. Het omvat een handleiding voor de verbeteraanpak, tips, een implementatieplan voor digitale vernieuwing en formats voor brieven en een factsheet. Andere GGD’en kunnen hier zó mee aan de slag. Ook is dit productenboek bruikbaar voor andere organisaties die veel met huisartsen samenwerken.

‘Communicatie’ in dit project omvat berichten aan groepen regionale huisartsen, en contact met specifieke praktijken over individuele patiënten. Voor zowel de initiatiefnemers als de ontvangers is het van belang dat deze communicatie zo efficiënt en effectief mogelijk verloopt.

 

De grootste digitale verbetering van het project is het realiseren van terugkoppelingsbrieven via e.Brieven/Zorgmail. Brieven over patiënten worden als digitaal bericht naar huisartsen verzonden, deze komen dan direct in het digitale patiëntendossier van de huisarts. In het productenboek is uitleg en een implementatieplan opgenomen voor e.Brieven/Zorgmail.

Voor de stijl van communiceren is van belang dat we als afzender meteen de relevantie en de urgentie duidelijk maken in een zo kort mogelijke bericht. De huisartspraktijk wordt overstroomd met informatie dus het moet de medewerkers makkelijk gemaakt worden om ons bericht te selecteren en lezen.

De twaalf maatregelen zijn gebaseerd op een vooronderzoek bij huisartsenpraktijken en ze zijn na de implementatie bij de vier Zuid-Hollandse GGD’en geëvalueerd. De gezamenlijke projectmatige aanpak is als plezierig en effectief ervaren, de tevredenheid van de GGD-medewerkers over de bereikbaarheid van huisartsen is toegenomen en het gebruik van e.Brieven is door hen met een 7,4 gewaardeerd.

Dit project is gefinancierd uit het budget voor Regionale ondersteuning van de infectieziektebestrijding van het RIVM/CIb.

Voor meer informatie: riany.brugmans@ggdhaaglanden.nl ; jn.breemer@rotterdam.nl

2 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals