Overzicht publicaties

Vaststelling beleidsregel overige geneeskundige

De Raad van Bestuur van de NZa heeft de beleidsregel ‘Overige geneeskundige zorg (BR/CU-7082) in 2013 vastgesteld

-
2564

Kwartaalbericht Indicatoren Publieke Gezondheid - nr. 20 - maart 2013

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in maart 2013 een Kwartaalbericht indicatoren publieke gezondheidzorg (nr. 20) geschreven om de GGD'en te informeren over de verzending van de...

-
1724

Elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen binnen GGD’en;

In oktober 2010 heeft de Inspectie van de Gezondheidszorg tijdens het congres voor Medicatieveiligheid en ICT aangekondigd dat alle voorschrijvers van geneesmiddelen voor 1 januari 2012 gebruik...

-
4684

Informatiemateriaal beschikbaar: Agrarische kinderopvang? Gezond en Veilig!

Informatiemateriaal beschikbaar voor ouders, gemeenten en eigenaren kindercentra Agrarische kinderopvang? Gezond en Veilig! Kinderopvang op de boerderij biedt veel voordelen. Kinderen...

Linda Toet
-
5417

Wet bevolkingsonderzoek: tuberculosescreening

Op 5 april heeft de Gezondheidsraad in het kader van de wet op het bevolkingsonderzoek. (WBO) een advies uitgebracht aan de minister van VWS over de uitvoering van de TBC screening. De...

-
2193

Het ECDC biedt een EPIET opleidingsplaats voor GGD’er bij RIVM

LET OP aanmelding voor 1 mei 2012: interessante opleidingsplaats beschikbaar! EPIET, het Europese Programma voor Interventie Epidemiologie Training, geeft gedurende 2 jaar on the job...

-
2862

Speel met je team de 'One health game'; multidisciplinaire samenwerking bij uitbraak zoonose

One health game is een interactief spel dat draait om crisismanagement en wel toegespitst op een zoönose. De game gaat over uitbraakmanagement. Belangrijk daarbij is dat humane en veterinaire...

-
3171

Jaarverslag 2010 Tuberculoseonderzoek in penitentiaire inrichtingen

Voor u ligt het jaarverslag 2010 van de mobiele screening op longtuberculose in penitentiaire inrichtingen (PI’en) in Nederland. Het jaarverslag is een product van de acht verantwoordelijke...

-
1479

De ziekte van Lyme: een onderschat probleem

Lymepatiënten krijgen pas na een ellenlange zoektocht naar bewijzen, erkenning voor hun ziekte. De gevolgen zijn ernstig en kunnen een zware wissel trekken op het leven van de lymepatiënt. Dit...

-
2140

Project Kinderopvang op de boerderij

De laatste jaren is er in Nederland een enorme toename te zien in agrarische kinderopvang en gastouders die kinderen opvangen in een agrarische setting. Agrarische kinderopvang brengt andere...

-
2481