Overzicht publicaties

Bezuinigingen op tolk en vertaaldiensten, brief aan 2e kamer

Mede namens GGD Nederland, andere zorgpartijen en patiëntenorganisaties roept het Platform Tolk- en Vertaaldiensten de Tweede Kamerfracties op om niet te bezuinigingen op de tolk en...

-
751

Werkinstructie Sense: benaderen van intermediairs, GGD-en Zeeland en Noord-Brabant

Binnen de regio Zeeland en Brabant is binnen het project Sense in 2011 een stakeholdersanalyse uitgevoerd. Sinds 2009 is de nadruk gelegd op het bekendmaken van Sense onder de jongeren zelf. Omdat...

-
2334

Up date Informatieblad intensieve Veehouderij en gezondheid

Nieuwe wetenschappelijke literatuur , ontwikkelingen in provincies met veel intensieve veehouderij, publieke perceptie en maatregelen ter beheersing van de Q-­koorts maken ...

-
2252

Van Mega naar Beter

De maatschappelijke dialoog waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan is tot stand gekomen op initiatief van staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. In overleg met...

-
2780

eBug folder basisscholen

Nederlandse scholieren kunnen nu op een makkelijke en leuke manier meer te weten komen over bacteriën en andere microben: sinds deze week is er een Nederlandstalige versie van het Europese...

-
1854

Reactie VWS op evaluatie aanpak Nieuwe Influenza A (H1N1)

Reactie van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (mede namens de minister van Veiligheid en Justitie) op twee evaluatierapporten over de bestrijding van de Nieuwe Influenza A...

-
2574

WPG Artikel 26 meldingen door kinderdagverblijven

Middels een praktijkgericht onderzoek is onderzocht of er sprake is van onderrapportage in de artikel 26 meldingen van kinderdagverblijven in de regio Nijmegen.
Daarnaast zijn aanbevelingen...

-
1067

Brochure Rijksvaccinatieprogramma

De overheid heeft het Rijksvaccinatieprogramma gemaakt voor alle kinderen in Nederland. Met het Rijksvaccinatieprogramma worden kinderen door vaccinaties beschermd tegen ernstige infectieziekten. ...

-
2796

Advies aanpak antibioticaresistentie ziekenhuizen

GGD Nederland heeft een brief naar de vaste Kamercommissie voor VWS gestuurd met daarin een advies over de aanpak van antibioticaresistentie.
In de brief wordt verwezen naar artikel 26 van de...

-
1302

Registratie voedselinfecties en -vergiftigingen bij de IGZ en VWA : Resultaten 2010

De jaarrapportage geeft een overzicht van het aantal gemelde gevallen van voedselinfecties en -vergiftigingen bij de Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) en bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg...

-
1803