Document

Verslag tussentijdse evaluatie Osiris, implementatie elektronisch systeem voor melden van infectieziekten via Internet.

15 juli 2011 | 1 minuut lezen

In grote lijnen kan worden geconcludeerd dat gebruikers tevreden zijn over de organisatie, het gebruik en toepassing van de meldingsapplicatie Osiris. Dit geldt zowel voor de koepelorganisaties als voor de GGD’en. 41 van de 43 GGD’en zijn gestart met elektronisch melden. Hiervan zijn er 33 gecertificeerd (begin juli 2002). Op detailniveau zijn een aantal technische en inhoudelijke verbeteringen wenselijk. In het komende half jaar realiseert het RIVM de technische koppeling met de RIF databestanden, in dit traject kunnen de voorgestelde wijzigingen en genoemde knelpunten worden verwerkt. Op 27 september wordt het implementatietraject afgesloten. Voorgesteld wordt om de GGD-Osiris contactpersonen in de toekomst te laten functioneren als gebruikersgroep die regelmatig gebruikersoverleg heeft met het RIVM, GGD Nederland en IGZ

Zoeknummer: 12301

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals