Document

Master class 2 How to develop effective interventions in public health practice?

Joanne Leerlooijer
4 december 2014 | 1 minuut lezen

Leerdoelen

De nadruk van de master class ligt op systematische ontwikkeling van gezondheidsinterventies en daarbinnen op twee elementen:

 • Hoe kom je als planner van een needs assessment tot gedragsdoelen voor diverse doelgroepen?
 • Hoe kan je als planner een gezondheidsinterventie theoretisch onderbouwen?

Specifiekere leerdoelen

Na de Masterclass is de deelnemer in staat om een interventieprogramma te ontwikkelen, door:

 • de methode van Intervention Mapping toe te passen in de praktijk;
 • beleidsdoelen op te splitsen in concrete subdoelen;
 • de klassieke sociaal-cognitieve gedragsveranderings- en omgevingstheorieën toe te passen;
 • de strategieën voor gedrags- en omgevingsverandering toe te passen
 • uitkomstmaten op het niveau van gezondheid, gedrag en determinanten van gedrag
 • kritisch te beoordelen;
 • blootstellingsmaten op het niveau van uitgevoerde en ontvangen interventieactiviteiten
 •  (dose delivered en dose received) kritisch te beoordelen.

In dit draaiboek staan centraal:

 • Inhoud en organisatie van de werksessie en geleerde lessen en tips
 • Bijlagen met te gebruiken documenten
1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals