Document

Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Brief minister over het gebruik van open source software en open standaarden door de publieke sector (Tweede Kamerstuk 2006-2007, 26643, nr. 82)

11 juli 2011 | 1 minuut lezen

De minister geeft aan welke concrete activiteiten ter stimuleren van verspreiding en ontwikkeling van open source software in de publieke sector in gang zijn gezet.

Zoeknummer: 39913

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals