Overzicht publicaties

Factsheet GGMD GGZ voor dove kinderen en kinderen van dove ouders

Factsheet GGMD GGZ voor dove kinderen en kinderen van dove ouders

-
532

Inkoopnota jeugdhulp en AWBZ regio Nijmegen

Om goed voorbereid te zijn op de veranderingen in de jeugdzorg en de AWBZ hebben de 9 samenwerkende gemeenten in de regio Nijmegen uitgangspunten vastgesteld voor het contracteren van de aanbieders.

-
705

Rotterdamse Inkoopstrategie Sociaal Domein

Beleidsnota inkoopstrategie sociaal domein Rotterdam

-
936