Forum discussie

Beleidsadvisering

  • Rita van Rooijen

    In het nieuwe basispakket JGZ wordt beleidsadvisering expliciet benoemd als rol voor de JGZ. Graag tips over hoe je tot goede beleidsadvisering komt, zdat gemeenten er ook echt iets aan hebben. Zijn er goede voorbeelden? 

  • Beste Rita,

    Het NCJ ondersteunt JGZ-organisaties bij de implementatie van het Basispakket JGZ. Op onze website www.ncj.nl is een toolbox opgenomen met ondersteuningsmaterialen op de diverse onderdelen. Een daarvan gaat over beleidsadvisering.