Overzicht publicaties

Blue Ocean 2. Het Online healthbook

Met de pilot ‘online Healthbook’ is gezocht naar antwoord op onderstaande vragen:


GGD-en halen gegevens op bij jongeren en geven op basis van deze gegevens vorm aan de preventie....

-
372

Blue Ocean 1. Mobiele GGD (0 tot 4)

Van aanbod naar vraaggericht: de GGD gaat naar de ouders toe!

-
393

Reminder projectenronde Veilig door Innovatie 1 juni 2015

Bij de NCTV wordt het programma Veilig door Innovatie uitgevoerd. Met dit programma worden innovaties gestimuleerd waarmee de maatschappelijke veiligheid kan worden vergroot.

-
1088

Sociale en digitale innovatie JGZ : verslag en presentaties van 27 juni 2013

Kort verslag en aantal presentaties van de bijeenkomst over sociale en digitale innovatie in de JGZ dat op 27 juni 2013 in Utrecht werd gehouden.

-
1903

Huisstijl AWPG beschikbaar

De AWPG heeft een eigen huisstijl. Zo is er een logo, briefpapier en een powerpointformat.

-
1276

Omdenken in publieke gezondheidszorg, hype of een blijvertje

Artikel over Omdenken door Ellen Vermeulen, GGD NL en Inge Bongers, Tranzo University Tilburg, zoals geplaatst in het TSG, jaargang 91/ 2013 nummer 5/ pagina 256 - 261/ uitgeverij Bohn Stafleu...

-
814

HANDREIKING VOOR GEZONDHEIDSBEVORDERING VANUIT BURGERINTIATIEF

Handreiking bedoeld voor professionals en burgers die burgerparticipatie (en een wedstrijdelement) in gezondheidsbevordering een centrale plek willen geven. De handreiking biedt inzichten in de...

-
2547

Opsporing en screening verankeren in Ketenaanpak Diabetes

De uitvoering van het VKD heeft plaatsgevonden van juni 2010 tot en met december 2012. Er is in de lokale projecten, op kleine schaal, een speelveld gecreƫerd waarin op het gebied van...

-
2051

Responsibility Deal - werkbezoek 15 maart 2013

Een delegatie van GGD-directeuren, VWS, VNG, RIVM, ZonMw, Voedingscentrum, bedrijfsleven en Tweedekamerleden bracht een werkbezoek aan het ministerie van Volksgezondheid in Londen om de ins en...

-
3099

Vijf vragen aan Monique Westerlaken

In het kader van 'leren van elkaar' besteedt GGD Nederland de komende maanden aandacht aan vernieuwingen bij de GGD'en. Aan de hand van vijf vragen laten we vernieuwers aan het woord. Dit keer...

Karin Boelhouwers
-
725