Document

ADHD verwijstraject en de rol van de jeugdarts

12 juli 2011 | 1 minuut lezen

Scriptie (TNO Opleiding Jeugdgezondheidszorg) beschrijft de rol van de jeugdarts rondom het vermoeden van ADHD in beeld te brengen. Het onderzoek kwantificeert verder het aantal verwijzingen van de jeugdarts in Leiden in een bepaald schooljaar. Daarnaast wordt in kaart gebracht wat de duur van het onderzoek naar ADHD en het aantal contactmomenten binnen de GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen zijn.

contact: J.Muyselaar@GGZkinderenenjeugd.nl

Zoeknummer: 33957

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals