Document

Rapport Inspectie Jeugd in Beweging met reacties GGD Nederland en Inspectie

12 juli 2011 | 1 minuut lezen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in het kader van Thematisch Toezicht de jeugdgezondheidszorg bestudeerd. Dit heeft geresulteerd in het rapport 'Jeugdgezondheidszorg in beweging'. Het onderzoeksdoel van de IGZ is de JGZ op een hoger peil te krijgen. Een doel dat GGD'en ook nastreven. GGD Nederland ondersteunt de vier aanbevelingen van de IGZ; een contactmoment na het moment op 13-14 jarige leeftijd; voldoende gegevens uit het digitaal dossier JGZ kunnen genereren; een programma voor professionalisering van de JGZ; en flexibilisering van de contactmomenten.
Aandachtspunten in het rapport zijn de integrale JGZ en de eisen die aan de JGZ gesteld worden. Een reactie aan de inspectie wordt voorbereid en zal nader in de Programmaraad Jeugd worden besproken. GGD Nederland is verheugd over het pleidooi om vanuit de rijksoverheid extra middelen aan preventie te besteden. De zorgen van de inspectie over bezuinigingen die gemeenten doorvoeren op de JGZ wordt door de GGD-regio’s niet altijd zo ervaren. Wel is het zo dat de JGZ er steeds meer taken bij krijgt, vooral gericht op risicokinderen, zonder dat de financiering daarvoor altijd goed geregeld is. In het weekblad Binnenlands Bestuur is hierop een reactie gegeven.
(zie bijlagen)


Zoeknummer: 51836

4 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals