Document

Rekenmodel Produktbegroting JGZ 0-19 jaar

12 juli 2011 | 1 minuut lezen

Begin 2006 hebben alle GGD'en en thuiszorgorganisaties het ‘Rekenmodel productbegroting JGZ 0-19 jaar’ op cd-rom ontvangen en is het model tijdens een bijeenkomst op 8 februari j.l. in Utrecht gepresenteerd. Met dit rekenmodel is het voor GGD’en en thuiszorgorganisaties mogelijk om op eenduidige wijze voor de integrale JGZ een begroting en financiële verantwoording op te stellen op basis van het Basistakenpakket. Bij de ontwikkeling is onder meer een werkgroep van hoofden JGZ van verschillende GGD'en betrokken geweest en zijn de VNG en VWS als adviseur betrokken. Aan de ontwikkeling van de productbegroting liggen een aantal rapporten ten grondslag en deze zijn in de bijlage opgenomen. Het rekenmodel zelf is te groot om op GGD Kennisnet te plaatsen.
Inmiddels is een half jaar verstreken en zijn de opdrachtgevers en de ontwikkelaars benieuwd of het rekenmodel door thuiszorgorganisaties en GGD’en wordt gebruikt en hoe het bevalt. Daarom wordt het model geëvalueerd. Begin juli ontvangen alle GGD'en en thuiszorgorganisaties schriftelijk een kort evaluatieformulier. Het evaluatieformulier wordt ook opgenomen in de bijlage van dit kennisitem en kan vervolgens ook ingevuld per e-mail worden geretourneerd naar svanhoogdalem@ggd.nl.


Zoeknummer: 22391

5 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals