Document

Samenhang digitale dossiers met CJG en VIR

13 juli 2011 | 1 minuut lezen

Gemeenten worden verplicht om een Centrum voor Jeugd en Gezin in te richten waarin JGZ en
opvoedtaken in het kader van de WMO worden gebundeld met laagdrempelige inlooppunten voor
ouders en kinderen. Er komen verplichte schakels met zorgadviesteams (ZAT) en Bureau Jeugdzorg
(BJZ). In het verlengde daarvan dienen de gemeenten zorg te dragen voor het organiseren van een
sluitende jeugdketen gericht op risicojeugd, waarbij duidelijke afspraken zijn gemaakt over signalering
en de zorgcoördinatie. Hiermee wordt de zorg die verschillende hulpverleners bieden afgestemd.
Signaleren, registreren en vervolgens adequaat reageren en handelen is de basis van het werk de
CJG’s ten behoeve van jeugdigen.

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals