Forum discussie

video's beschikbaar?

  • Ik ben voor op zoek naar opgedane ervaringen en materialen tav screening TBC met de vragen: wie heeft hier al iets voor? en zo ja: hoe wordt de informatie optimaal verspreid om minder no-show te krijgen, mensen beter voor te bereiden op wat hen te wachten staat.

    a - heeft er iemand goed video-materiaal met voorlichting over TBC screening: wat moet je meenemen, hoe gaat de screening, wat kan men verwachten, wat is het belang van de screening, ..... laagdrempelig, niet-talig;

    b - ervaring met oproepen via WhatsApp of SMS (mag ook breder dan sec over TBC);

    c - oproep via WhatsApp in combinatie met een filmpje