Nieuwsbericht

Interview met JGZ-verpleegkundige Ingrid Brokx

7 juni 2019 | 1 minuut lezen

ZonMW publiceerde onlangs, in het kader van het ZonMW-programma ‘Versterking uitvoeringspraktijk jeugdgezondheidszorg’, een interview met Ingrid Brokx. Ingrid werkt bij Zorggroep Almere als verpleegkundig specialist voor de JGZ 0 tot 4-jarigen. In het interview is aandacht voor de manier waarop de JGZ gevluchte gezinnen helpt hun leven gezond en veilig voort te zetten in Nederland. Ingrid geeft in het interview aan dat het belangrijk is oog te hebben voor de kwetsbaarheid van vluchtelinggezinnen: ‘Als JGZ-professional moet je je heel goed realiseren dat gevluchte kinderen en hun ouders kwetsbaar zijn. Ze hebben veel meegemaakt en alles is nieuw voor ze’. Daarnaast geeft Ingrid aan dat het belangrijk is om cultuursensitief te werken en korte lijntjes te hebben met andere professionals: ‘Dat [korte lijntjes, red] helpt om de gezinnen snel de hulp te kunnen bieden die ze nodig hebben.’ Ze licht toe dat ook contact met de huisarts en de praktijkondersteuner voor geestelijke gezondheidszorg cruciaal zijn voor goede controles en doorverwijzing naar specialisten, maar ook om ervoor te zorgen dat alle zorgverleners weten wat er speelt binnen een gezin. Tot slot pleit Ingrid voor meer JGZ-contactmomenten voor deze gezinnen, tolken op maat en groepsconsulten, zoals CenteringParenting.

Lees het hele interview hier.

HomeThema'sProfessionals