Nieuwsbericht

Rapport over de rol van gezondheid bij inburgering van statushouders gepubliceerd

24 oktober 2019 | 1 minuut lezen

Het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) onderzocht hoe gemeenten statushouders met gezondheidsproblemen optimaal kunnen ondersteunen bij het inburgeren. Het onderzoeksrapport De rol van gezondheid bij inburgering van statushouders is onlangs verschenen.

Bevindingen
De belangrijkste onderzoeksbevindingen zijn:

  • Psychische (en psychosociale) klachten hebben een groter negatief effect op inburgering dan lichamelijke klachten, omdat het de leerbaarheid sterk beïnvloedt en er geen snelle oplossingen voor zijn.
  • Medische ontheffingen worden zelden aangevraagd en toegekend en zijn bovendien geen ideale oplossing, omdat deze weliswaar de druk op de inburgering wegnemen, maar tegelijkertijd statushouders de kans ontnemen om Nederlands te leren.
  • Gezondheidsproblemen en hun invloed op de inburgering worden veelal pas gaandeweg de inburgering duidelijk, waardoor tussentijdse aanpassingen in de trajecten van statushouders nodig zijn.
  • Ondersteuning bij het inburgeringstraject voor statushouders met gezondheidsproblemen is vaak niet belegd. Het is daarom waarschijnlijk dat veel gezondheidsklachten niet zichtbaar zijn, en niet geadresseerd worden.
  • Statushouders die langdurige (psychische) gezondheidsproblemen hebben krijgen – als zij niet in het stramien van de inburgeringsplicht passen – geen ondersteuning bij het leren van de taal, terwijl zij dit waarschijnlijk juist nodig hebben om hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving en het systeem van gezondheidszorg.
  • Statushouders met psychische (en lichamelijke) klachten kunnen hun potentieel niet bereiken, omdat er onvoldoende ruimte is om aan hun gezondheid te werken én in te burgeren. In de inburgeringstrajecten moet ruimte zijn voor de (veranderende) gezondheidssituatie, omstandigheden, leerbaarheid en leerstijlen van de cursisten.

Aanbevelingen
In het rapport zijn een aantal aanbevelingen voor gemeenten opgenomen:

  • Ontwikkel een signalerings- en verwijzingsstructuur voor statushouders met gezondheidsproblemen.
  • Betrek docenten en andere betrokkenen bij het signaleren van gezondheidsproblemen.
  • Voorkom dat statushouders vanwege gezondheidskwesties onder hun niveau inburgeren.
  • Besteed aandacht aan zelfredzaamheid en gezondheidsvaardigheden.
HomeThema'sProfessionals