Nieuwsbericht

Website Opnieuw Thuis met actuele informatie huisvesting vergunninghouders

14 januari 2016 | 1 minuut lezen

Op de website Opnieuw Thuis vind je informatie over de actuele staat van het aantal gevestigde vergunninghouders per gemeente en hoeveel toegelaten vluchtelingen elke gemeente dit jaar moet huisvesten. Gemeenten staan voor de taak de huisvesting van toegelaten vluchtelingen te organiseren. Platform Opnieuw Thuis helpt gemeenten daarbij. Platform Opnieuw Thuis is een samenwerkingsverband van vele partners zoals gemeenten, COA, VNG,  woningbouwcorporaties, Aedes, provincies en ministeries (V&J, SZW en BZK). Gezamenlijk willen deze partijen de huisvesting van toegelaten vluchtelingen versnellen en verbeteren.

HomeThema'sProfessionals