Nieuwsoverzicht

Overzicht huisvesting vergunninghouders per 1 juli 2016

In dit overzicht staan de gegevens per gemeente over de huisvesting van vergunninghouders op 1 juli 2016.

681

Verduidelijking rol GGD en gemeente in rapport ‘Veerkracht en vertrouwen’ door Arq in opdracht van ZonMw

GGD GHOR Nederland en VNG willen de rol van GGD’en en gemeenten binnen psychosociale preventie en zorg bij vluchtelingen graag verduidelijken naar aanleiding van het ZonMw rapport.

499

Maak kans op prijs voor jouw plan vluchtelingenkinderen

Heb jij een concreet plan dat bijdraagt aan een goed opvoed- en groeiklimaat voor vluchtelingenkinderen? Meld je voor 12 september aan en maak kans op 20.000 euro investeringsgeld.

503

Onderzoek NIVEL: ruimere inzet tolken nodig voor goede zorg

Het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) heeft deze week de resultaten van hun onderzoek Noodzaak en omvang van de inzet van professionele tolken in de zorg uitgebracht.

683

Publicatie BrabantAdvies over vluchtelingenvraagstuk vanuit kansen voor álle Brabanders

Op 1 juni is de publicatie  'Thuis in Brabant, het vluchtelingenvraagstuk vanuit kansen voor álle Brabanders' aangeboden aan mevrouw Ina Adema, (burgemeester gemeente Veghel).

387

Rapport Pharos: 'Van ver gekomen', een verkenning van welzijn en gezondheid van Eritrese vluchtelingen in Nederland

Pharos een onlangs een eerste kwalitatieve verkenning uitgevoerd naar het welzijn en de gezondheid van Eritrese vluchtelingen in Nederland. Op basis van deze verkenning bij sleutelpersonen en...

445

Gemeenten ingestemd met Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom VNG

De VNG heeft op 7 juni bekendgemaakt dat de gemeenten, via de ledenraadpleging, hebben ingestemd met het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom.

1215

Interview Simone Goosen over publieke gezondheid vluchtelingen met wethouder Houten

Simone Goosen, projectmedewerker landelijk team PGA,  is onlangs geïnterviewd door Jocko Rensen, wethouder van gemeente Houten. Het interview ging over de inzet van publieke gezondheidszorg bij asie

771

Oproep: Rutgers zoekt deelnemers voor pilot Zanzu.be

In een pilot onder beroepsgroepen en de profijtgroep wil Rutgers beter inzicht krijgen in de gebruikswaarde van de website Zanzu.be in de Nederlandse setting, en input verzamelen voor de...

376

Kennissyntheses Pharos over zorg, ondersteuning en preventie vluchtelingen aangeboden aan Tweede Kamer

Pharos heeft in opdracht van het ministerie van VWS twee kennissyntheses geformuleerd over 1) de te verwachten vraag naar zorg, ondersteuning en preventie voor nieuwkomende vluchtelingen in...

682