Nieuwsoverzicht

Nieuw onderdeel ‘Tolken’ toegevoegd aan e-learning ‘Publieke gezondheid vluchtelingen en asielzoekers’

Aan de gratis e-learningmodule ‘Publieke gezondheid vluchtelingen en asielzoekers’ van NSPOH, Pharos en GGD GHOR Nederland is het onderdeel "Tolken" toegevoegd.

639

Website Opnieuw Thuis met actuele informatie huisvesting vergunninghouders

Op de website Opnieuw Thuis vind je informatie over de actuele staat van het aantal gevestigde vergunninghouders per gemeente en hoeveel toegelaten vluchtelingen elke gemeente dit jaar moet...

520

Gratis e-learning ‘Publieke gezondheid vluchtelingen en asielzoekers’

De eerste e-learningmodule ‘publieke gezondheid vluchtelingen en asielzoekers’ is nu gratis beschikbaar. De module is ontwikkeld door  opleidingsinstituut NSPOH, Pharos en GGD GHOR...

969

Publieke gezondheid opgenomen in definitief Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom

Gemeenten hebben ingestemd met het concept Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

651

Refugee Buddy app gelanceerd

Het Rode Kruis heeft een app ontwikkeld voor asielzoekers en vluchtelingen die net in Nederland aankomen.

464

Persbericht: Gratis E-learning voor leerkrachten van vluchtelingenkinderen over chronische stress en steun

Actuele cursus ‘Steun bieden aan vluchtelingenkinderen’ voorziet in een behoefte

524

Publieke gezondheid opgenomen in concept-bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het kabinet hebben op 27 november het concept-Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom gesloten.

429

Actiever bevorderen van gezondheid vluchtelingen met verblijfsvergunning

Het Rijk, gemeenten en ziektekostenverzekeraars moeten veel actiever worden in het bevorderen van de gezondheid van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Nu lopen zij extra...

378

Rapport 'Over de barrières' - over agendavorming bij GGD'en m.b.t. vluchtelingenjeugd

Onderzoeksrapport ‘Over de barrières, een onderzoek naar agendavorming bij GGD´en met betrekking tot gezondheidsrisico´s bij vluchtelingenjeugd’ beschikbaar op GGD Kennisnet

711