Statushouders en andere nieuwkomers

Op deze themapagina vindt u alle documenten die ontwikkeld zijn binnen het Kennisdelingsprogramma van Pharos en GGD GHOR Nederland. Dit programma liep van nov. 2016 tot juni 2018. Nu het programma afgelopen is blijft deze themapagina in stand om informatie over statushouders te delen.

Dit kennisdelingsprogramma was onderdeel van het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders dat gemeenten ondersteunt bij de integrale aanpak rondom de gezondheid en het welbevinden van vluchtelingen met een verblijfsvergunning, ook wel statushouders genoemd. Het Ondersteuningsprogramma bestond naast het Kennisdelingsprogramma ook uit een praktisch ondersteuningsprogramma voor gemeenten via regiocoördinatoren vanuit VNG/OTAV.
Meer informatie over het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders en het kennisdelingsprogramma staat in de factsheet Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders.

Vragen? Stuur dan een e-mail naar statushouders@ggdghor.nl

Meer informatie Minder informatie

Redactie

Handreiking Preventie psychische problemen en behoud veerkracht van statushouders

De handreiking Preventie psychische problemen en behoud veerkracht van statushouders is bedoeld voor gemeenteambtenaren die zich bezighouden...

Handreiking Gezondheid Statushouders in Beeld

De handreiking Gezondheid Statushouders in Beeld geeft inzicht in hoe gemeenten informatie kunnen verkrijgen ten behoeve van een...

Veilig in Nederland, en dan...? Gezondheidszorg voor vluchtelingen.

De afgelopen jaren kwamen veel asielzoekers naar Nederland. Wat weten we over de gezondheid van de groep statushouders en wat is...

Sexy side of the Netherlands: volgende bijeenkomst 29 juni 2017

Soa Aids Nederland organiseert in samenwerking met GGD Amsterdam een aantal feestelijke bijeenkomsten gericht op het bevorderen van de seksuele...

Brochure Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders beschikbaar

Vanaf deze week is de brochure van het Kennisdelingsprogramma beschikbaar.

Evaluatie uitvoering VGV-beleid door JGZ

GGD GHOR Nederland heeft vanwege het nieuwe Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV)-project (2017/2018) subsidie gekregen om de implementatie...

Tips op Facebook over opgroeien in Nederland voor Arabisch sprekende ouders

De facebookpagina Opgroeien in Nederland is live. Syrische professionals helpen Arabisch sprekende ouders in Nederland de weg te vinden bij...

Taakstelling huisvesting statushouders uitgesplitst naar gemeente en GGD staat online

Rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel statushouders (asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen) de Nederlandse gemeenten...

Infosheet opvoeddilemma’s Syrische vluchteling ouders

Het Trimbos-instituut heeft de belangrijkste opvoeddilemma’s van Syrische ouders in Nederland in kaart gebracht en gebundeld in de Infosheet...

Voorlichtingsmateriaal voor statushouders beschikbaar

Op de Pharos-website van het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders is een serie eenvoudige voorlichtingsmaterialen...

HomeThema'sProfessionals