Overzicht publicaties

Handreiking Zwemveiligheid Nieuwkomers voor gemeenten 2019

De digitale handreiking Zwemveiligheid Nieuwkomers, wat kan jouw gemeente doen? voor gemeenteambtenaren is vanaf nu beschikbaar. Deze handreiking bevat informatie, adviezen en tips om de...

-
1076

Handreiking Wijkgericht werken aan de psychische gezondheid van mensen met een vluchtelingenachtergrond

De Handreiking Wijkgericht werken aan de psychische gezondheid van mensen met een vluchtelingenachtergrond, Tips voor wijkteams, huisarts en praktijkondersteuner-ggz is beschikbaar.

In iedere...

-
486

Infosheet werken met Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders

Wie weet beter wat nodig is om statushouders lokaal goede zorg te bieden, dan statushouders zelf? Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders zijn mensen die zelf gevlucht zijn, weten hoe moeilijk...

-
252

Praatplaten voor de JGZ over spelen en voeding

Praatplaten voor de JGZ

Pharos heeft een tweetal praatplaten ontwikkeld voor JGZ consulten met jonge kinderen. Een praatplaat kunt u gebruiken als hulpmiddel bij een gesprek met ouders. Er zijn...

-
542

Preventieve interventies voor het versterken van de psychische gezondheid en veerkracht van statushouders, wat kunt u inzetten in de gemeente?

Het overzicht Preventieve interventies voor het versterken van psychische gezondheid en veerkracht van statushouders, wat kunt u als gemeente inzetten? beschrijft 22 preventieve interventies,...

-
266

Handreiking preventie psychische problemen en behoud veerkracht statushouders

Deze handreiking bevat informatie en adviezen gericht op de preventie van psychische problemen en op het behoud van veerkracht bij statushouders. Deze handreiking is onderdeel van een serie...

-
311

Stroomschema signalering psychische gezondheid statushouders

Dit stroomschema signalering psychische gezondheid statushouders geeft in één oogopslag een beeld van wie betrokken is bij statushouders in de gemeenten en wat zij kunnen doen in signalering...

-
307

Stukken bijeenkomst preventie radicalisering 22 januari 2018

Op maandag 22 januari 2018 vond een bijeenkomst plaatst bij GGD GHOR Nederland over preventie van radicalisering. De bijeenkomst was voor managers en professionals Publieke Gezondheid,...

-
312

Save the date Symposium Gezondheid Statushouders bestuurders 14 juni 2018

Save the date Symposium Gezondheid Statushouders bestuurders

-
272

Save the date symposium Gezondheid Statushouders algemeen

Save the date Symposium Gezondheid Statushouders bouwstenen uitvoerende professionals

-
467