Overzicht wet & regelgeving

Wet Klachtrecht cliënten zorgsector

http://wetten.overheid.nl/BWBR0007414 De wettekst van Wet Klachtrecht cliënten zorgsector.

Kwaliteitswet Zorginstellingen.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0007850 De wettekst van de wet Kwaliteitswet Zorginstellingen zoals ie te vinden is op wetten.nl.

Wet Publieke Gezondheid

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024705  De wettekst vande Wet Publieke Gezondheid zoals ie te vinden is op wetten.nl.