Overzicht publicaties

Leefbaarheid van woonzorgcentrum ’t Kampje en het dorp krijgen impuls

24 juli 2014 -Zorggroep De Vechtstreek, woningcorporatie Habion en gemeente Stichtse Vecht hebben begin dit jaar de handen ineengeslagen om te onderzoeken hoe - na het stopzetten van de...

-
741

Brief over transitie Hervormingen Langdurige zorg

Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de zorgaanbieders over de hervorming van de langdurige zorg.

-
711

secretarissen regionale samenwerking Hlz

Verbinding Lz, WMO, aanbieders, verzekeraars

-
701

Wet Langdurige zorg (ontwerp)

De Wet Langdurige Zorg zal een deel van de huidige AWBZ over nemen. Andere taken, zoals GGZ, wijkverpleging en begeleiding en ondersteuning, worden ondergebracht in de Zorgverzekeringswet of de...

-
824