Publicatie

Resultaten evaluatie Beweeg Wijs peuters Berkelland

In 2016 is in de gemeenten Deurne, Asten, Someren (DAS) deze interventie voor het eerst uitgebreid geëvalueerd door middel van vragenlijsten en focusgroepen. Deze evaluatie heeft voorstellen voor verbetering opgeleverd die (grotendeels) zijn doorgevoerd in de interventie-methode. In 2017 is Beweeg Wijs de verbeterde interventie in gaan zetten in de gemeente Berkelland. Beweeg Wijs heeft het Evaluatiebureau gevraagd om een beknopte evaluatie uit te voeren alleen gericht op proces aspecten. Doel is om input te bieden voor eventueel verdere verbetering van deze interventie.

Details

Geplaatst op: 4 oktober 2018
Geplaatst door:
Auteur: Heinrich, Judith
Uitgever: Evaluatiebureau Publieke Gezondheid
Jaar van uitgave: 2018
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.