Overzicht publicaties

Tussentijdse resultaten JOGG Voorst

Procesevaluatie over de periode januari tot november 2015 van project Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) in Voorst.

258

Tussentijdse resultaten JOGG Hattem

Procesevaluatie over de periode januari t/m oktober 2015 van project Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) in Hattem.

318

Tussentijdse resultaten JOGG Lochem

Procesevaluatie over de periode december 2014 t/m december 2015 van project Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) in Lochem.

296

Tussentijdse evaluatie JOGG Brummen

Procesevaluatie over de periode januari t/m oktober 2015 van project Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) in Brummen.

271

Overzicht deelnemende GGD'en aan Stoptober 2015!

Stoptober komt er weer aan! Op 1 oktober zullen rokers én niet-rokers elkaar helpen om gedurende 28 dagen te stoppen met roken. GGD GHOR Nederland is één van de organisaties die meedoet, net...

791

Nieuwe NHG-Zorgmodules Leefstijl

In de nieuwe Zorgmodules Leefstijl van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) staan richtlijnen over leefstijladvisering rondom de thema's roken, alcohol, voeding en bewegen voor de huisarts...

973

Verzekerd bewegen met een minimum inkomen

Hoe kunnen minima gemotiveerd worden om gezonder te leven? Welke rol speelt de afdeling Werk en Inkomen (voorheen sociale dienst) hierin?

2777

lokaal toezicht Drank- en horecawet: onderzoek STAP, 2013

STAP heeft in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2012/2013 een onderzoek uitgevoerd onder gemeenten met als doel na te gaan welke problemen zij tegenkomen in hun...

618

Inlegvellen mbo vignet Gezonde School

Inlegvellen mbo vignet Gezonde School

784